پایگاه خبری، سرگرمی بوق خبر

آرشیو نظرسنجی
نظرسنجی
به نظر شما پایان دوران ویروس کرونا چه زمانی خواهد بود؟
پایان سال ۲۰۲۲
۵ سال آینده
۱۰ سال آینده
تا همیشه با بشر خواهد بود

به نظر شما پایان دوران ویروس کرونا چه زمانی خواهد بود؟
با تعطیلی اصناف در ایام بحران کرونا موافقید؟